Międzynarodowa Konferencja

PROFESJONALIZM I SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA

Konferencja

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Zaprasza do udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej
PROFESJONALIZM I SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA
WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA

Przemyśl, 8 -9 maja 2024

MIEJSCE KONFERENCJI

Instytut Ochrony Zdrowia
w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl
Kolegium Wschodnie – Aula

KOMITET ORGANIZACYJNY

(Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu)
dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz – Przewodnicząca
dr n. społ. Katarzyna Tomaszewska – sekretarz
dr n. med. Damian Strojny – sekretarz administracyjny

CZŁONKOWIE
dr n. med. Marta Jurkiewicz
dr n. o zdr. Aneta Lesiak
dr Robert Oliwa
dr n. med. Irena Puszkarz
dr n. med. Kinga Żurawska vel Dziurawiec
mgr Agnieszka Chlebuś
mgr Agnieszka Banaś
mgr Iwona Dobrowolska
mgr Joanna Hnatyk
mgr Janina Jarocka
mgr Jolanta Karpińska- Ciuba
mgr Jolanta Kopeć
mgr Małgorzata Kulas
mgr Małgorzata Makar
mgr Elżbieta Mandzyn
mgr Beata Niedźwiedzka
mgr Katarzyna Piasek
mgr Beata Piasecka
mgr Dagmara Podgórska – Kowalczyk
mgr Agata Sawa
mgr Anna Szkółka
mgr Renata Telega
mgr Patrycja Trojnar
mgr Kacper Zięba
mgr Aneta Żurawska

KOMITET NAUKOWY

dr n. med. Beata Barańska – Przewodnicząca

CZŁONKOWIE
dr hab. Bożena Baczewska, prof. PANS
dr hab. Paweł Wiech, prof. PANS
dr n. med. Marta Jurkiewicz
dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz
dr n. o zdr. Aneta Lesiak
dr n. med. Irena Puszkarz
dr n. med. Damian Strojny
dr n. społ. Katarzyna Tomaszewska
dr n med. Kinga Żurawska vel Dziurawiec

PROGRAM RAMOWY

8.05.2024r.
SESJE PLENARNE

14:00 – 15:00rejestracja uczestników
15:00 – 15:30otwarcie konferencji
15:30 – 16:00uroczyste nadanie Centrum Symulacji Medycznej PANS imienia
dr n. med. Edyty Guty, prof. PANS oraz odsłonięcie okolicznościowej tablicy
16:00 – 16:30wykład inauguracyjny
16:30 – 18:00sesja plenarna

9.05.2024r.
SESJE PLENARNE

8:30 – 9:30zagrożenia na stanowisku pracy pielęgniarki
9:40 – 10:40wybrane zagadnienia pielęgniarstwa specjalistycznego
10:40 – 11:10przerwa kawowa
11:10 – 12:10aspekty kształcenia pielęgniarek
12:20 – 13:30symulacja medyczna w kształceniu przed i podyplomowym pielęgniarek
13:30 – 14:15przerwa obiadowa
14:15 – 15:15pielęgniarstwo w teorii i praktyce – Varia
15:15 – 15:30sesja e-posterowa
15:30 – 15:45Zakończenie konferencji

PODCZAS KONFERENCJI PRZEWIDZIANE SĄ REFERATY
ORAZ SESJA E-POSTERÓW

Organizatorzy planują wydanie książki streszczeń w wersji elektronicznej. Czas wydania książki streszczeń będzie uzależniony od czasu wpłynięcia oświadczeń wszystkich autorów prac / streszczeń.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST

PŁATNY (BIERNY I CZYNNY): 150 ZŁ

Opłata konferencyjna gwarantuje:

  • uczestnictwo w sesjach
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe z poczęstunkiem, lunch
  • certyfikat uczestnictwa, który każdy uczestnik otrzyma w formie on-line do 14 dni na wskazany adres e-mail w zgłoszeniu.

WPŁATY PROSZĘ DOKONYWAĆ NA KONTO UCZELNI:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
Nr konta: 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, konferencja 8-9 maj 2024

(ostateczny termin przyjmowania wpłat i wysłania potwierdzenia e-mail to 26 kwietnia 2024)

Osoby, które potrzebują faktury VAT, należy podać dane do faktury
w karcie zgłoszeniowej.

WAŻNE TERMINY:

– do 7 marca 2024r. – przyjmowanie zgłoszeń do czynnych wystąpień

– do 22 kwietnia 2024r. – ostateczne przyjmowanie zgłoszeń e-posterów

– do 26 kwietnia 2024r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału biernego w konferencji

KONTAKT:

Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl, Kolegium Wschodnie

tel.: 16 735 52 44

e-mail: konferencja_plg@pansp.pl

adres strony Internetowej: https://plg2024.pansp.pl/

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział czynny:

Przesłanie na adres e-mail: konferencja_plg@pansp.pl

– karty zgłoszeniowej w wersji edytowalnej WORD (do udziału czynnego);

– klauzuli RODO – skan z podpisem pierwszego autora lub opiekuna pracy;

– prezentacji lub e-postera;

– streszczenia (zgodnie z wytycznymi);

– skan oświadczenia wszystkich autorów pracy (oświadczenia autorów streszczenia musi być podpisane odręcznie lub podpisem elektronicznym) w przypadku braku przesłania kompletnych oświadczeń, skutkuje to brakiem zamieszczenia pracy w książce streszczeń, (opiekun pracy nie podpisuje oświadczenia do streszczenia);

– potwierdzenie opłaty konferencyjnej.

Udział bierny:

Przesłanie na adres e-mail : konferencja_plg@pansp.pl

– karty zgłoszeniowej w wersji edytowalnej WORD (do udziału biernego);

– potwierdzenie opłaty konferencyjnej.

Przewiń na górę